background

آشنایی با ما

شرکت دیدگاه پرداز اسپادانا با مشارکت چند تن از نیروهای با سابقه کار در صنایع بزرگ کشور به ثبت رسید و فعالیت خود رادر زمینه های انجام امور مشاوره، طراحي،نصب و راه اندازي سیستمهای مخابراتی، حفاظتی واتوماسیون،اعلام و اطفاءحریق ،شبكه هاي رايانه اي، سيستم هاي الكترونيك صرفه جويي در انرژي ، سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري ،مهندسي سيستم وهمچنین خدمات پشتيباني ونگهداری سيستم هاي مذکور آغاز نمود.

مؤسسین این شرکت با بهره مندی از تجارب گذشته خود برآن شدند که گروهی را تشکیل دهند که بتوانند پاسخگوی نیازهای صنعت کشور در زمینه های یاد شده باشند.